ประชาชนทั่วโลกเรียกร้องให้ WHO ดำเนินการ

จดหมายถึง WHO

1.จดหมายแสดงความมุ่นมั่นตั้งใจ

พวกเรา ในฐานะประชากรของโลก เรียกร้องให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความสำคัญกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันหนักแน่นเกี่ยวกับการแพร่กระจายของ SARS-CoV-2 ผ่านละอองลอย หรือ airborne นอกจากนี้ พวกเรายังเรียกร้องให้ WHO พัฒนาและเริ่มต้นแผยแพร่คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้อง

ในการแพร่ระบาดช่วงแรก WHO สื่อสารออกไปว่าโควิด 19 ไม่ติดต่อผ่านทางอากาศ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด (28 มีนาคม 2563, “FACT: COVID-19 is NOT airbone”)

คนทั่วโลกได้ยินสารที่ผิดพลาดนี้อย่างมากมายทำให้หลายคนเข้าใจผิดเรื่องช่องทางการแพร่ระบาดของไวรัส

นอกจากนี้ ข้อความในสารที่ผิดพลาดนี้ยังส่งผลต่อการวางมาตรการบรรเทาทุกข์ ทำให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้านละอองลอยและทางอากาศลดความสำคัญลง

WHO ได้ทำการอัพเดทข้อมูลด้านการปฏิบัติตนเนื่องมาจากมีข้อมูลด้านการแพร่ระบาดผ่านละอองลอยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ได้รับการแก้ไขจาก WHO เหล่านี้ยังไม่ถูกส่งไปถึงประชาชนทั่วไปมากนัก

การขาดความชัดเจนและเร่งด่วนในการสื่อสารออกไปว่าโควิด-19 สามารถติดต่อทางละอองลอยนั้นส่งผลให้ประชาชนและผู้มีอำนาจในการออกนโยบายต่าง ๆ เข้าใจผิดว่าการระมัดระวังเพิ่มเติมนั้นไม่สำคัญ พวกเรารู้ว่ามันผิด

เรารู้ว่าการล้างมือ การเว้นระยะห่าง และการใส่หน้ากากอนามัย ไม่เพียงพอ

WHO มีหน้าที่ที่จะต้องสื่อสารออกไปให้ถึงสาธารณะด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่ถูกต้องมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้านการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของการแพร่ของละอองลอย

WHO ต้องอธิบายว่ามาตรการทำให้อากาศถ่ายเทนั้นมีความจำเป็น และแนะนำการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้ว่าจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคมในห้องปิดแล้วก็ตาม ความไม่ชัดเจนของ WHO จะส่งผลต่อการโต้ตอบต่อสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกเป็นอย่างมาก

การแพร่กระจายทางอากาศของ SARS-CoV-2 เป็นเรื่องจริงและในหลายประเทศก็ยอมรับมันแล้ว โดยในหลายประเทศมีการป้องกันตัวเองและครอบครัวที่รัก แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

ทางเดียวที่ทุกคนจะเข้าถึงมาตรการป้องกันอย่างทั่วถึงคือผ่านทางผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการสื่อสารที่ผิดพลาดของ WHO ทำให้ความไม่เท่าเทียมทางสังคมสูงมากขึ้น

2. สิ่งที่เรียกร้องให้ทำอย่างเร่งด่วน

พวกเรา ในฐานะประชากรโลก เรียกร้องให้ WHO ปฏิบัติดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับความจริงที่ว่า SARS-CoV-s แพร่กระจายผ่านละอองลอยเมื่ออยู่ใกล้หรือใช้ห้องเดียวกัน โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายที่สนับสนุนความจริงนี้

2. เร่งพัฒนาคำแนะนำ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา โดยคำแนะนำนี้ควรกล่าวถึงการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องและต้องใส่ภายในอาคารด้วยเพราะมันไม่มีระยะปลอดภัยที่แท้จริง การพัฒนาระบบหมุนเวียนอากาศแบบธรรมชาติและ HVAC รวมถึงการทำความสะอาดอากาศ การใช้ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อตรวจวัดการถ่ายเทของอากาศ

3. อัพเดทคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการทำงาน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ในบ้านผู้สูงอายุที่มีการแพร่ระบาดของ SARS-CoV-2 ทำให้ส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์และตัวผู้ป่วยเอง อย่างน้อยควรมีการแนะนำให้ทำการทดสอบฟิตเทสของหน้ากาก N95 / FFP2 การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้านการแพร่ระบาดของ SARS-CoV-2 ผ่านละอองลอย ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องตกอยู่ในอันตราย

4. ใช้แพลตฟอร์มของ WHO ในการสื่อสารข้อความนี้ไปสู่ภาคประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานด้านสุขภาพอย่างรวดเร็วและชัดเจน เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ปฏิบัติตัวได้อย่างทันท่วงทีเพื่อรักษาชีวิต WHO ควรริเริ่มการทำแคมเปญรณรงค์การแพร่ระบาดทางละอองลอยของ SARS-CoV-2 โดยการให้ข้อมูลคนทั่วโลกว่าไวรัสแพร่กระจายทางอากาศและควรจะสนับสนุนกิจกรรมกลางแจ้งให้มากที่สุด นอกจากนั้น WHO ควรแก้ไขข้อมูลที่สื่อสารผิดพลาดไปก่อนหน้านั้นด้วย การสื่อสารที่คลุมเครือทำให้ส่งผลถึงความเป็นความตายของคนและส่งผลต่อการออกมาตรการป้องกัน

5. ท้ายที่สุดนี้ WHO ต้องใช้มาตรการกดดันทางการทูตแก่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลให้เกิดเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน


#COVIDisAirborne | covidisairborne.org | covidisairborne@gmail.com | @COVIDisAirborne

ผู้จัดงาน

ตามลำดับตัวอักษร

Jessica Bassett Allen US

(Spokesperson in English)

Sergio Coscolín Spain

(Spokesperson in Spanish)

Maarten De Cock Belgium

Lucia Lara Spain

Jonathan Mesiano Canada

Peter Metzinger Switzerland

Dana Parish US


โลโก้

Vittorio Durola Italy


การแปล

Stephane Bilodeau Français

Lucía L & Sergio C Español

Christine Wichert Deutsch

S. Koloutsou-Vakakis Greek

秦野  Japanese

Dr. Hongwan Li Chinese

李弘琬 繁軆字 · 简体字

Dr. Soyoung Kim Korean

김소영 한국어

D. Munkhjargal Mongolian

Д.Мөнхжаргал Монгол

Dr. Ian Mitchelle De Vera Filipino

Vu Ngoc Khanh Tiếng Việt

Dao Suwansang Janjaroen Тайська Thai

Motahar Hossain বাংলা Bengali

Volodymyr V. Tarabara український

Ukrainian

Ms. Madina Koshtayeva pусский Russian

қазақ Kazak

Dr. Nima Afshar-Mohajer Persian

فارسی نیما افشارمهاج

ผู้ร้อง

ตามลำดับตัวอักษร

Theo Allen US

Vicente Baos Spain

Noor Bari Australia

Jose Manuel Bautista Spain

Robert Bean Canada

Keith Begg Ireland

Angelo Luigi Camillo Italy

Charlotta Cederblad Sweden

David Eldredge US

David Elfstrom Canada

David N. Fisman Canada

Malgorzata Gasperowicz Canada

Barry Hunt Canada

John Johnston Australia

Cristina Legarda Spain

Lazarus Long US

Dirk Monsieur Belgium

Geert Noels Belgium

Ali Nouri US

Ligia Alejandra Prieto Argentina

Katrin Rabiei Sweden

Lize Raes Belgium

Conor Ruzycki Canada

Jorge Sanchez Spain

Sara Segovia Spain

María Isabel Tapia Spain

Jennifer Tomaszewski Canada

Irene Tosetti Switzerland

Daniel Vak Contreras Chile

Benjamin Veness Australia

Daniel Wassmer Switzerland